logo
multiline

Rada pedagogiczna:

 • mgr Joanna Gębka - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marta Majewska - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Edyta Gawryszewska - j. angielski - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Joanna Jędrzejewska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Kręska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Kwiatkowska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Dominika Machnio - Sieczka - nauczyciel mianowany
 • mgr Halina Mikołajczak - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Renata Piątek - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Magdalena Podufalska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Marzanna Rogowicz - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Alicja Różańska - nauczyciel mianowany
 • mgr Małgorzata Stolarska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Kinga Trzeciakowska - nauczyciel mianowany

Pracownicy administracji i obsługi:


 • Włodzimierz Rutkowski - intendent
 • Kinga Trzeciakowska - referent 
 • Danuta Maciejewska - pomoc nauczyciela
 • Katarzyna Seweryniak - pomoc nauczyciela
 • Danuta Woźniak - kucharz
 • Olimpia Jaszczak - pomoc kucharza
 • Beata Walaszek - pomoc kucharza
 • Iwona Kowalewska - woźna oddziałowa
 • Magdalena Stasińska - woźna oddziałowa
 • Edyta Snopkowska - woźna oddziałowa
 • Kalina Kowalewska - woźna oddziałowa
 • Anna Filipiak - woźna oddziałowa
 • Zbigniew Dankowski - woźny
 • Grzegorz Jańczak- dozorca