logo
multiline

6.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy spontaniczne w sali dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek. Zabawy poranne z elementami ruchowymi. Praca indywidualna lub w małych grupkach, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

8.30 - 9.00 - Śniadanie. Wyrabianie nawyków do czynności higienicznych i samoobsługowych. Wyrabianie świadomości potrzeby dostarczania organizmowi niezbędnych składników dla zdrowia.

9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne dla całej grupy, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 - 11.30 - Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Spacery z całą grupą, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

11.30 - 12.00 - Obiad. Dalsze wyrabianie u dzieci kultury jedzenia, czynności samoobsługowych i higienicznych.

12.00 - 13.30 - Odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne. Praca z grupką lub indywidualnie, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

13.30 - 14.00 - Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku.

14.00 - 16.30 - Zabawy spontaniczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne w sali, praca indywidualna lub w małych grupkach. Zabawy na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.