logo
multiline

Opłaty ponoszone przez rodziców każdego miesiąca
(termin wpłaty w danym miesiącu widnieje na ogłoszeniu znajdującym się w szatni)

Opłata za jedną godzinę ponad podstawę programową: 1 zł

Stawka żywieniowa: 7 zł (za każdy dzień pobytu w przedszkolu)

Bardzo prosimy o  terminowe dokonywanie wpłat.