logo
multiline

Dzień Edukacji Narodowej


Pasowanie na przedszkolaka

Drodzy Rodzice dzieci 3-letnich

Informujemy, że uroczystość „Pasowania na przedszkolaka Tęczowej Wyspy” odbędzie się dnia 15.10.2020r. (czwartek). Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego uroczystość ma charakter zamknięty (bez udziału rodziców). Podczas uroczystości będą wykonywane dzieciom zdjęcia, które zamieścimy na stronie internetowej przedszkola i e-mailach grupowych. W dniu Pasowania prosimy, aby dzieci były ubrane w białe bluzeczki.


Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w każdej grupie funkcjonują maile grupowe, na których będziemy udostępniać: informacje od nauczycieli grup, zdjęcia z różnych aktywności dzieci (zajęć, uroczystości, prac plastycznych itp.)

W przypadku ograniczenia działalności przedszkola ze względu na pandemię, maile te posłużą do przesyłania materiałów dla dzieci.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji na mailach grupowych.

Maile poszczególnych grup:

grupa czerwona - pp30grupaczerwona@wp.pl

grupa pomarańczowa - pp30grupapomaranczowa@wp.pl

grupa żółta - pp30grupazolta@wp.pl

grupa zielona - pp30grupazielona@wp.pl

grupa niebieska - pp30grupaniebieska@wp.pl

grupa fioletowa - pp30grupafioletowa@wp.pl

Sposób dokonywania opłat w przedszkolu

Sposób dokonywania opłat:

Intendent co miesiąc będzie przygotowywał Państwu informację w formie pisemnej o wysokości opłat za wyżywienie i godziny zadeklarowane ponad podstawę programową według umowy. Prosimy, aby podczas wpłaty nie zmieniać podanych kwot.

Należności będą mogli Państwo przekazywać przelewem bankowym:

OPŁATA ŻYWIENIOWA - ........... zł    NR KONTA: 47 1020 5170 0000 1402 0145 1616

W tytule dokonywanego przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, opłata żywieniowa za miesiąc ........


OPŁATA  GODZINOWA - ........... zł     NR  KONTA:  42 1020 5170 0000 1602 0145 1608

W tytule dokonywanego przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, opłata godzinowa za miesiąc ........

W polu "Odbiorca" należy wpisać: Przedszkole Publiczne nr 30

W polu "Adres" należy wpisać: ul: Kaliska 85, 87-800 Włocławek


RADA  RODZICÓW - .......... zł NR KONTA:  79 1240 3389 1111 0000 3010 6282

W tytule dokonywanego przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka

W polu "Odbiorca" należy wpisać: Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 30 "Tęczowa Wyspa"

W polu "Adres" należy wpisać: ul: Kaliska 85, 87-800 Włocławek

WEWNĘTRZNE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PANDEMI- COVID-19

Procedura

Europejski Tydzień Zrównoważonego transportu.

Nasze przedszkole wzięło udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii. 

https://pp30.wloclawek.pl/galeria-469

To inicjatywa, której głównym celem jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń. Konkretnie chodzi o wybranie ekologicznych środków podróżowania np. roweru czy komunikacji miejskiej. 

Ogłoszenie!

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. To inicjatywa, której głównym celem jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń. Konkretnie chodzi o wybranie ekologicznych środków podróżowania np. roweru czy komunikacji miejskiej. Zachęcamy wszystkich Rodziców o włączenie się do tej kampanii. Na czas weekendu zamieńcie swoje samochody na rowery czy komunikację miejską. Zdjęcia z Waszych wspólnych wypraw prosimy przesyłać na adres: referentpp30@gmail.com w terminie do 21.09.2020r.

Informujemy, że przesłanie zdjęć oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie Waszego wizerunku na stronie internetowej przedszkola.

Zebranie organizacyjne dla Rodziców.

Zebrania organizacyjne odbędą się w salach dzieci, 3.09.2020r. (czwartek), wg następującego harmonogramu:

Grupa Czerwona – godz. 16.30 wejście  od strony parkingu

Grupa Pomarańczowa – godz. 16.45 wejście od strony parkingu

Grupa Żółta – godz. 16.45 – wejście główne

Grupa Zielona – godz. 16.30 – wejście główne

Grupa Niebieska – godz. 16.30 – wejście od strony placu zabaw (w prawą stronę od wejścia głównego)

Grupa Fioletowa – godz. 16.45 – wejście od strony placu zabaw (w prawą stronę od wejścia głównego)

W tym roku nie będzie części wspólnej zebrania na sali gimnastycznej, wszystkie informacje zostaną podane na spotkaniach w poszczególnych grupach.  

Przed wejściem do przedszkola koniecznie należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos, przejść do wyznaczonej sali i zająć miejsce. 

Każdy Rodzic musi posiadać własny długopis, dowód osobisty, pesel dziecka w celu podpisania dokumentów.

Na zebraniu będzie możliwość ubezpieczyć dziecko, chętni Rodzice proszeni są o przygotowanie odliczonej kwoty 34 zł. Zakres ubezpieczenia zostanie umieszczony na drzwiach placówki i stronie internetowej do zapoznania się. 

Prosimy o przybycie tylko jednego rodzica do jednego dziecka oraz punktualność. 


Działalność przedszkola od 1 września – dzieci 3-letnie

Ogłoszenie

Od 1 września przedszkole przyjmuje wszystkie nowo zapisane, zdrowe dzieci 3-letnie. W placówce zachowany jest zwiększony reżim sanitarny i wszyscy musimy się do niego stosować. Do przedszkola wolno przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Dziecko z takimi objawami nie zostanie przyjęte lub po zauważeniu objawów niezwłocznie odesłane do domu. 

Do odwołania Rodzice z dziećmi 3-letnimi korzystać będą z osobnego wejścia do przedszkola, znajdującego się od strony placu zabaw (aby do niego dojść należy przejść przez parking). Do przedszkola wchodzą tylko dzieci, które, po zmierzeniu temperatury odbierane w wejściu będą przez wyznaczonego pracownika, a następnie odprowadzane do swojej szatni, rozebrane i wprowadzone do sali. Przez pierwszy tydzień Rodzic odprowadzający dziecko będzie wyjątkowo mógł wejść do szatni z dzieckiem, rozebrać je i wprowadzić do sali (kategorycznie zabrania się wchodzenie Rodzica do sali). Rodzice i dzieci przed wejściem obowiązkowo zakrywają usta i nos. Rodzice i dzieci oczekują na wejście do przedszkola  z zachowaniem odległości 2m. Dziecko odprowadza tylko 1 rodzic. Przedszkolak po wejściu do sali myje ręce. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek, czy innych przedmiotów. Dzieci pierwszego dnia przynoszą podpisane na podeszwie papcie w podpisanym woreczku i zmienną garderobę również w podpisanym worku. (koszulka, spodnie, rajstopy, skarpetki, majtki). Każde dziecko pierwszego dnia wybierze sobie szafkę w szatni, która zostanie przypisana mu na stałe. Dzieci w miarę możliwości będą przebywały w jednej – swojej sali, będą rotacyjnie korzystały z placu zabaw, a nauczyciele i personel dołożą wszelkich starań, aby pobyt dzieci był bezpieczny i atrakcyjny. 

Dzieci należy przyprowadzać i odbierać wg godzin zadeklarowanych w kartach zgłoszenia do przedszkola. Przypominamy, że dzieci w placówce najpóżniej powinny znaleźć się o godzinie 8.20. Po tej godzinie drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa będą zamykane.

Termin zebrania organizacyjnego będzie podany w osobnym ogłoszeniu. Na zebraniu zapoznacie się Państwo z niezbędnymi informacyjnymi dotyczącymi działalności przedszkola oraz danej grupy, ubezpieczeniem dziecka, opłatach za przedszkole oraz podpisane zostaną umowy cywilno-prawne dotyczące korzystania z przedszkola (proszę zabrać ze sobą Dowód tożsamości, PESEL dziecka, własny długopis). W zebraniu może wziąć udział jeden Rodzic, chyba, że do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko. Rodzice na pierwszym zebraniu zobligowani są do podania nauczycielowi numerów telefonów do szybkiego kontaktu w razie zaistniałej konieczności. 

Bardzo prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola, gdyż w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, będzie to podstawowe źródło kontaktowania się z Państwem.


Działalność przedszkola od 1 września – dzieci 4,5,6-letnie

Ogłoszenie

Od 1 września przedszkole ponownie przyjmuje wszystkie zapisane, zdrowe dzieci. W placówce nadal zachowany jest zwiększony reżim sanitarny i wszyscy musimy się do niego stosować. Do przedszkola wolno przyprowadzić dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Dziecko z takimi objawami nie zostanie przyjęte lub po zauważeniu objawów odesłane do domu. 

Do przedszkola wchodzą tylko dzieci, które, po zmierzeniu temperatury odbierane będą z przedsionka i odprowadzane do swojej szatni i sali (tak, jak było to w miesiącach wakacyjnych). Rodzic i dziecko w przedsionku obowiązkowo zakrywają usta i nos. W przedsionku może przebywać troje rodziców i troje dzieci z zachowaniem odległości 2m. Dziecko odprowadza tylko 1 rodzic. Przedszkolak po wejściu do sali myje ręce. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek, czy innych przedmiotów. Dzieci pierwszego dnia przynoszą podpisane na podeszwie papcie w podpisanym woreczku i zmienną garderobę. Każde dziecko pierwszego dnia wybierze sobie szafkę w szatni, która zostanie przypisana mu na stałe. Dzieci w miarę możliwości będą przebywały w jednej – swojej sali, będą rotacyjnie korzystały z placu zabaw, a nauczyciele i personel dołożą wszelkich starań, aby pobyt dzieci był bezpieczny i atrakcyjny. 

Dzieci należy przyprowadzać i odbierać wg godzin zadeklarowanych w kartach zgłoszenia do przedszkola. Przypominamy, że najpóźniej dzieci w placówce powinny znaleźć się o godzinie 8.20. Po tej godzinie drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa będą zamykane.

Termin zebrania organizacyjnego będzie podany w osobnym ogłoszeniu. Na zebraniu zapoznacie się Państwo z niezbędnymi informacyjnymi dotyczącymi działalności przedszkola oraz danej grupy, ubezpieczeniem dziecka, opłatach za przedszkole oraz podpisane zostaną umowy cywilno-prawne dotyczące korzystania z przedszkola (proszę zabrać ze sobą Dowód tożsamości, PESEL dziecka, własny długopis). W zebraniu może wziąć udział jeden Rodzic, chyba, że do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko. Rodzice na pierwszym zebraniu zobligowani są do podania nauczycielowi numerów telefonów do szybkiego kontaktu w razie zaistniałej konieczności. 

Bardzo prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola, gdyż w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, będzie to podstawowe źródło kontaktowania się z Państwem.


Odbieranie 3-latków

W związku z zapytaniami Rodziców dzieci 3-letnich, informujemy, że dzieci będzie można odbierać wcześniej (czyli przed zadeklarowaną godziną odbioru).

Małe dzieci przychodząc po raz pierwszy do przedszkola muszą mieć szansę na stopniową adaptację do nowego środowiska. Rozumiejąc Państwa obawy i doskonale znając sposób adaptacji dzieci  zachęcamy Rodziców, aby w miarę możliwości przez pierwsze dni pobytu w przedszkolu skrócić, a następnie stopniowo wydłużać pobyt w grupie rówieśniczej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. ZWROTU NADPŁACONYCH ŚRODKÓW.

Rodzice dzieci, które w czerwcu br. nie będą uczęszczać do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaconych środków za wyżywienie oraz pobyt w przedszkolu.

Wnioski należy złożyć w przedszkolu (wrzucić do urny) lub przesłać skan wniosku na adres przedszkola: pp30@op.pldo 9.06.2020r.
Rodzice dzieci, które będą uczęszczały w czerwcu do przedszkola otrzymają indywidualne wyliczenia kwot do zapłaty, pomniejszone o zwroty wraz z numerami kont, na które dokonają wpłat.

Wnioski do pobrania na stronie lub w przedszkolu.

plik do pobrania

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - PRZELEWEM

Drodzy Rodzice!

Chcąc zachować wszelkie zasady reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa, wychodzimy Państwu na przeciw i zmieniamy sposób płatności za przedszkole. Należne kwoty będą mogli Państwo przekazywać przelewem bankowym (osobno za wyżywienie dziecka i osobno za godziny pobytu). 

Informacje w formie pisemnej, o wysokości opłat przygotuje dla Państwa intendent przedszkola i przekaże je Państwu.

Numer konta za wyżywienie: 

PKO BP 47 1020 5170 0000 1402 0145 1616

W tytule: wyżywienie - nazwisko i imię dziecka, PP30

 

Numer konta za godziny pobytu ponad podstawę programową: 

PKO BP 42 1020 5170 0000 1602 0145 1608

W tytule: godziny - nazwisko i imię dziecka, PP30


Informacja dla rodziców - dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice, informacje dotyczące zgłoszenia dziecka na wakacje znajdują się na e-mailach poszczególnych grup. Rodziców, którzy wcześniej (podczas rozmowy telefonicznej z nauczycielem grupy) wyrazili chęć zgłoszenia dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się i dostarczenie niezbędnych dokumentów do placówki.

PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała  od 1.07.2020r. do 31.07.2020r.

Oznacza to, że dzieci niemające zapewnionej opieki, będą mogły korzystać z placówki od 1.08.2020r. do 31.08.2020r.

W tym roku nie będzie systemu dyżurowego w przedszkolach. Nie będzie funkcjonowała, jak zawsze wyznaczona inna placówka, do której pracujący rodzice mogą posłać dziecko, podczas gdy jego przedszkole macierzyste jest zamknięte. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, aby ograniczyć kontakt dzieci z różnych przedszkoli pomiędzy sobą, utrudnić tym samym rozprzestrzenianie się wirusa.

W związku z powyższym prosimy rodziców, aby zapewnili opiekę swoim dzieciom podczas przerwy wakacyjnej w naszym przedszkolu. Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne, obostrzenia i liczne rygory sanitarne nałożone przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, aż do momentu odwołania.

W kolejnym ogłoszeniu podamy termin i formę zgłaszania dzieci na miesiąc sierpień do przedszkola.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla „ Tęczowej Wyspy”, 

Przedszkola Publicznego nr 30  we Włocławku

w związku z działalnością placówki  w czasie pandemii koronawirusa.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410), 

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

5. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane  na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576). 

6. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane  na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576). 


1.Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki  w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19,

•Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić dziecku powyżej 4 roku maseczkę ochronną.

•Do przedszkola może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

•Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura, gdy temperatura osiągnie wartość powyżej 37º C dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.

•Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem pojedynczo do przedsionka przedszkola i tam przekazuje dziecko dyżurującej Woźnej oddziałowej, która odprowadza je do wyznaczonej grupy.

Przy odbieraniu dziecka z przedszkola stosuje się analogiczną instrukcję, jak przy przyprowadzaniu dziecka.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola bezwzględnie muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak dzieci i ich rodziców wynoszący min 2m.

•Jeśli istnieje uzasadniona, konieczna potrzeba, aby rodzic/opiekun wszedł na teren przedszkola, wyłącznie do części wspólnej placówki – II hol,  jest zobligowany do zachowania dystansu społecznego – 2 m.  oraz  posiadania maseczki ochronnej, rękawiczek i dezynfekcji dłoni przy wejściu. 

•Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

•Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych pod żadnym pozorem nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

•Dzieci do przedszkola nie mogą wnosić żadnych zabawek ani przedmiotów.

2.Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej w przypadku złego samopoczucia dziecka.

•W przypadku  zgłoszenia przez dziecko lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych lub złego samopoczucia osoba interweniująca zapewnia dziecku opiekę.

•Następnie należy dziecku zmierzyć temperaturę oraz uzyskać od dziecka informację (na ile to możliwe) o jego dolegliwościach.

• Osoba wyznaczona pozostaje z dzieckiem i jednocześnie powiadamiany zostaje telefonicznie rodzic  dziecka.

•Jeżeli objawy są niepokojące, dziecko pod opieką wyznaczonego opiekuna zostaje odizolowane od innych dzieci.

•W przypadku nie odbierania wiadomości przez jednego z rodziców powiadamiany zostaje drugi z nich.

3.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka COVID – 19.

•W przypadku  zgłoszenia przez dziecko lub  przejawiania  niepokojących objawów COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem)   osoba interweniująca   powinna zapewnić opiekę dziecku, zmierzyć temperaturę, zawiadomić dyrektora przedszkola.

•Dyrektor wyznacza osobę, która ubrana w odzież ochronną zaprowadzi dziecko do odrębnego wyznaczonego pomieszczenia  i będzie tam przebywać  z dzieckiem do czasu odebrania przez rodziców zachowując minimum 2 metry odległości.

•Dyrektor przedszkola / nauczyciel  niezwłocznie zawiadamia telefoniczne rodziców dziecka  w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

•Rodzic powinien  jak najszybciej zadzwonić na specjalną całodobową     infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej lub powiadomić 999 albo 112 (plakat MZ).

•W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia dziecka zagrażającego jego życiu należy wezwać pogotowie ratunkowe z przekazaniem informacji o  podejrzeniu zakażenia COVID - 19.

•Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek,  zarządza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami przedszkola oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

•Dyrektor ustala listę pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w których przebywał odizolowany wychowanek.

•Dyrektor Przedszkola stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

•Dyrektor powiadamia rodziców pozostałych wychowanków,  którzy mieli kontakt  z chorym dzieckiem.

•Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.Zasady przebywania dziecka w odrębnym pomieszczeniu (w izolatce). 

•Dyrektor przedszkola wyznacza osobne pomieszczenie przeznaczone na izolatkę wyposażone w środki ochrony osobistej  i  płyny do dezynfekcji, termometr bezdotykowy.

•Dziecko z podejrzeniem zachorowania na COVID - 19 przebywa w tym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby w odległości 2 m  do czasu odebrania go  przez rodzica.Wznowienie działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkola

Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem od dnia 25.05.2020r. działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkola, prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na poczcie poszczególnych grup (tam, gdzie realizowane jest zdalne nauczanie). W załączniku nr 1 znajdują się ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii koronawirusa. W załączniku nr 2 znajduje się oświadczenie, które, w przypadku konieczności przysłania dziecka do przedszkola od 25 maja 2020r., należy wypełnić i dostarczyć do placówki, do dnia 19.05.2020r. (wtorek) do godz. 16.00. 

WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI 3-LETNICH NA NOWY ROK SZKOLNY

Informujemy, że od dnia 4.05.2020r. rozpoczynamy nabór dodatkowy dla dzieci 3-letnich na rok szkolny 2020/2021. 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny ( nr tel. 54 234 97 17). 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola znajduje się:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/Files

Przedszkole zamknięte do dnia 24.05.2020r.

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydenta Miasta Włocławek, przedszkola nie będą prowadziły działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej do dnia 24.05.2020r.

O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować w oddzielnych ogłoszeniach.


DZIEŃ MAMY I TATY!!!

Prezent Grupy Czerwonej: https://www.youtube.com/watch?v=FfOBO-eCuw0

Prezent Grupy Pomarańczowa: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-459

Prezent Grupy Zielonej: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-457

Prezent Grupy Żółtej: https://drive.google.com/file/d/1xJAPtFFm4gwk2BXFgQ_iJq4vMV8y7Yl2/view?usp=sharing

Prezent Grupy Niebieskiej: https://www.youtube.com/watch?v=GOwVqMTiSzo

Prezent Grupy Fioletowej: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-458

Przedszkole nadal zamknięte

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wiadomości z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, informujemy, że od dnia 6 maja 2020r. nie wznawiana jest działalności opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci z przedszkoli.

O dalszych działaniach podjętych przez Prezydenta Miasta Włocławek powiadomimy Państwa w najbliższym czasie. 

Zarządzenie dyrektora


DZIECI PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (3-LATKI).

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku informuje, że wszystkie dzieci 3-letnie zgłoszone w procesie rekrutacji, zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Termin podpisywania umów cywilno-prawnych zostanie podany w późniejszym czasie, po ustąpieniu pandemii koronowirusa.

Propozycja materiałów edukacyjnych dla dzieci dostępnych on-line

programy edukacyjne dla najmłodszych - TVP ABC od 800 do 1300 

pomysły na zabawy i zajęcia w domu z przedszkolakami - www.facebook.com/blizejprzedszkola 

bajki, gry i zabawy dla najmłodszych https://tuptuptup.org.pl/ 

propozycje zabawa online dla dzieci https://www.logopestka.pl/wychowanie-przedszkolne-online/

gry i zabawy edukacyjne http://pisupisu.pl/ 

gry i zabawy edukacyjne https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

audycje i gry dla dzieci https://www.polskieradio.pl/18/4474/

słuchowiska dla dzieci w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej http://www.irenakwiatkowska.com/dla-dzieci 

słuchowiska dla dzieci https://www.polskieradio.pl/sluchowisko-dla-dzieci/Tag170280

wierszyki dla dzieci do czytania i słuchania http://wierszykidladzieci.pl/ 

kreatywne zabawy dla dzieci  https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

karty pracy dla dzieci (wszystkie grupy wiekowe) do druku https://emocjedziecka.pl/karty-pracy/

karty pracy dla dzieci (wszystkie grupy wiekowe) do druku https://eduzabawy.com/karty_pracy/

wirtualne spacery po muzeach https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/

https://mamotoja.pl/gry-i-zabawy-przedszkolak.html

Propozycje od p. logopedy:

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2017/08/porzadki-karta-pracy-cwiczenia-jezyka-i-warg/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2019/08/samogloski-bajka-logopedyczna/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2017/08/kwadraciaki-do-cwiczen-warg-i-jezyka/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2015/02/logopedyczna-rozgrzewka/

https://www.matzoo.pl/zerowka

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną opłaty za przedszkole będą rozliczone po powrocie dzieci do przedszkola.

PODRĘCZNIKI DLA CHĘTNYCH (gr. 4,5,6-latków)

Informujemy, że jeśli chcecie Państwo, możecie odebrać Podręczniki i Karty pracy dzieci w czwartek i piątek, tj. 16,17.04.2020r., w godz. 8.00-13.30.

Jednocześnie prosimy, aby do przedszkola wchodzić pojedynczo, zdezynfekować przy wejściu dłonie, a oczekując na wejście zachować odstęp 2m.

Oczywiście jest to propozycja dla chętnych Rodziców, nie ma obowiązku tego uczynić. Nadal zestawy zajęć, zabaw, kart pracy dla dzieci będą zamieszczane na skrzynkach e-mail poszczególnych grup.

Pozdrawiamy serdecznie.

Życzenia


DEKLARACJA WOLI (dzieci nowo przyjęte)

Prosimy Rodziców "nowych" dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 o potwierdzenie Deklaracji Woli. Prosimy dokonać tego w dn. 3-9.04.2020r., w formie elektronicznej, na adres przedszkola; pp30@op.pl. Deklarację należy przesłać w formie skanu z podpisami rodziców/opiekunów prawnych. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł wysłać dokumentu w formie skanu, może dokonać tego za pomocą innej elektronicznej formy, a w późniejszym czasie uzupełni podpisy.

Wzór Deklaracji dostępny jest w zakładce: DLA RODZICÓW - REKRUTACJA.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

W dniu 2.04.2020r. w godz. 9.00 - 12.00, będziemy telefonicznie przekazywać infromację o wynikach rekrutacji dzieci 3-letnich na rok szkolny 2020/2021. Bardzo prosimy o dostępność Państwa pod numerami telefonicznymi wpisanymi we Wniosku o przyjęcie dziecka.

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 3 do 10 kwietnia 2020 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do naszej placówki informujemy, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez:

1-      przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę  na adres: pp30@op.pl

2-      przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolę na adres placówki;

3-   telefonicznie w przypadku dziecka, które w latach wcześniejszych uczęszczało już do danej placówki i po przerwie wznawia w niej edukację;

4-   w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach pisemne  wyrażenie woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie i wrzucenie dokumentu do urny w placówce.

5-      dzieci, które obecnie uczęszczają do danej placówki – nie muszą potwierdzać woli (obecne 3,4,5-latki)

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ewentualnie drogą pocztową.

Informacje dla dzieci nt. koronawirusa

Zachęcamy starsze dzieci do obejrzenia krótkiego filmu nt. koronawirusa, który to spowodował, że nie możemy chodzić do przedszkola, na plac zabaw, nie możemy spotykać swoich kolegów i musimy zostać w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM


Zdalne nauczanie

Z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i brak możliwości realizacji zajęć w warunkach przedszkolnych od dnia dzisiejszego, tj. 23.03.2020r. będziemy przesyłać Państwu materiały dla dzieci do wykorzystania w domu (w każdy poniedziałek). Będzie się to odbywało za pomocą specjalnie do tego celu utworzonych adresów e-mail, innych dla każdej grupy, które zamieszczamy poniżej, hasło natomiast otrzymacie Państwo od nauczyciela lub rodziców z "Trójki klasowej". Oczywiście to Państwo decydujecie, kiedy skorzystacie z przesłanych materiałów. Zależy nam, aby dzieci miały możliwość dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności, nawet w sytuacji, jakiej teraz wszyscy się znajdujemy. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z przekazywanych materiałów Rodziców dzieci 6-letnich. W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych materiałów prosimy o kontakt z nauczycielkami grup lub dyrektorem przedszkola.

Adresy e-mail:

1. pp30grupafioletowa@wp.pl            

2. pp30grupaniebieska@wp.pl             

3. pp30grupazielona@wp.pl                 

4. pp30grupazolta@wp.pl                     

5. pp30grupapomaranczowa@wp.pl    

6. pp30grupaczerwona@wp.pl 

Jednocześnie informujemy, że w zakładce ogłoszenia znajdą Państwo adresy stron z propozycjami materiałów dla dzieci.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - nowe dzieci

Informujemy, że 10 marca 2020r. rozpoczyna się nabór "nowych" dzieci do naszego przedszkola.
Niezbędne dokumenty, informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/
Aby prawidłowo zapisać dziecko do przedszkola należy zapoznać się z "Poradnikiem dla kandydata".
"Formularz zgłoszeniowy kandydata" wraz z niezbędnymi  załącznikami, po wydrukowaniu należy przynieść do przedszkola (do dyrektora lub intendenta) do  24 marca 2020r. do godz.13.00.Nabór do przedszkola - 2 sposoby składania dokumentów

 Szanowny Rodzicu!  

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz jednocześnie trwającym naborem do przedszkoli mogą skorzystać Państwo z dwóch sposobów złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

I. W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

1. Wniosek należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu Vulcan (link do systemu znajduje się  na naszej stronie internetowej w zakładce ogłoszenia i rekrutacja). 

2. Pozostałe dokumenty można złożyć w wersji papierowej do placówki lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania wymaganych pozostałych dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich drogą elektroniczną na adres e-mailowy placówki: pp30@op.pl W przypadku wersji papierowej informuję, że w placówkach przy wejściu znajdować się będą od dnia 17 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz urny, do których możecie Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki. 

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną (54 234 97 17) lub e-mailową (pp30@op.pl).


Przedszkole zamknięte do 10.04.2020r.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, a co za tym idzie decyzją Ministra MEN, wszystkie placówki oświatowe pozostają zamknięte do 10.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, iż przy pomocy różnorodnych zdalnych narzędzi nauczyciele będą przekazywać Państwu materiały dotyczące zdalnego nauczania dzieci. W każdy poniedziałek, otrzymają Państwo materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem.

KORONAWIRUS - INFORMACJE

W związku z panująca sytuacją ( koronawirus), zwracamy się z prośbą o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych z widocznymi objawami chorobowymi.

Jeśli wróciliście Państwo lub Wasze dzieci wróciły z terenów występowania koronawirusa i występują objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi pozostającemu w domu z dzieckiem należy się zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy dzwonić  na numer infolinii NFZ 800 190 590


Zamknięcie przedszkola

W związku z decyzją Rządu o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie, informujemy Państwa, że od jutra, tj. 12.03.2020r. przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, zapewnia natomiast opiekę dzieciom, które nie mogą pozostać w domu (czwartek, piątek).

Od poniedziałku, tj. od 16.03.2020r. przedszkole nie prowadzi działalności, zostaje zamknięte do dnia 25.03.2020r. 

O jakichkolwiek nowych decyzjach będziemy informować Państwa w kolejnych ogłoszeniach.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców w przypadku zamknięcia szkół,przedszkoli

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego określa ustawa z 25 czerwca 1999 (art. 32 ust. 1 pkt 1).

O zasiłek mogą ubiegać się rodzice dzieci, które mają nie więcej niż 8 lat, w przypadku w którym inni członkowie rodziny nie mogą sprawować nad nim opieki. Ma się rozumieć, że zasiłek nie przysługuje jednocześnie obojgu rodzicom.

Matki, ale i ojcowie, którzy nie będą mogli pojawić się w pracy ze względu na zamknięcie szkoły, przedszkola już od pierwszego dnia zatrudnienia w ramach umowy o pracę mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłki opiekuńcze są wypłacane na każdy dzień, w którym rodzic zajmuje się dzieckiem - w tym także w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Wszelkie informacje + oświadczenie dla pracodawcy znajdują się na stronie zus.pl


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że dnia 02.03.2020r.  rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola.

Harmonogram:

02-09.03.2020r. - potwierdzenie kontynuacji uczęszczania do przedszkola dzieci już chodzących;

10-24.03.2020r. - zapisywanie „nowych” dzieci do przedszkola.

Informacje na temat rekrutacji znajdują się  w zakładce Dla Rodziców => Rekrutacja, które będą aktualizowane na bieżąco.


"Karty potwierdzenia kontynuacji"

Informujemy Rodziców dzieci już chodzących do naszego przedszkola,że "Karty potwierdzenia kontynuacji" na kolejny rok szkolny należy pobierać u nauczycielek grup od dnia 2.03.2020r. od godz. 13.00. Przypominamy, iż warunkiem kontynuacji przez dzieci uczęszczania do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 jest wypełnienie i oddanie Karty potwierdzenia  kontynuacji.

ABC Ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów

Od stycznia 2020r. najstarsze grupy w naszym przedszkolu (5-6 latki) realizują autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnienie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków


ZIMOWY BAL KARNAWAŁOWY

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych przedszkolaków na „ZIMOWY BAL KARNAWAŁOWY”, który odbędzie się 24.01.2020r.(piątek).

Bardzo prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

Po Balu dzieci będą miały wykonywane zdjęcia w strojach karnawałowych.

Dziękujemy Rodzicom...

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za czynne włączenie się do akcji pt Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Podziękowania

Dziękujemy Dyrektorowi Biura Podatkowego "MAXIM" za słodycze dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Życzenia