logo
multiline

Zestaw programów na rok szkolny 2018/2019:

Program edukacji przedszkolnej ? Wokół przedszkola? , M. Kwaśniewska,  J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska

Wzorowy przedszkolak?  Program wychowawczy, M. Majewska

"Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 - 6 lat

Program autorski "Zajęcia muzyczno - ruchowe w przedszkolu", J. Karwat

Program autorski dla dzieci 4-letnich "Przygoda z muzyką" , J. Jędrzejewska

  •