logo
multiline

Zestaw programów na rok szkolny 2021/2022:

1. Program wychowania  przedszkolnego, W. Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo   wydawnictwa MAC.

2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu, Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, E. Woźnicka - Dondziłło,

3. Dziecięca matematyka  prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,

4. Wzorowy przedszkolak  autorski program wychowawczy M. Majewskiej,

5. Mówię, więc jestem autorski program K. Trzeciakowskiej, O. Czachowskiej 

6. Wysportowane przedszkolaki autorski program D. Machnio-Sieczki


Innowacja metodyczna w gr. dzieci 3-letnich, dot. odimiennej metody nauki czytania, dr I. Majchrzak, pt.:

Wprowadzenie dziecka trzyletniego w świat liter  oprac. przez  R. Piątek, J. Jędrzejewską