logo
„Dziecko nosi muzykę spontaniczną, którą chce się ujawnić.
Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę ,która jest w nim,
Uczyni myje istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,
Lecz również bardziej szczęśliwą”
(Etienne Souriau)

    Batii Strauss to pianistka, pedagog i nauczycielka fortepianu. Chcąc przybliżyć muzykę klasyczną, stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki, która integruje różne formy aktywności: słuchanie muzyki, grę na instrumentach, taniec i śpiew z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Dzięki temu, w sposób niewerbalny, odkrywa różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę. Aktywne słuchanie muzyki ma przebieg zabawy, gdzie doświadczenie zdobywa się podczas kolejnych etapów. Każdy etap metody Batii Strauss to osiąganie nowych doświadczeń muzycznych     oraz odkrywanie walorów i tajemnic tkwiących w muzyce.
    Metoda Batii Strauss pozwala dzieciom uczestniczyć w utworze muzycznym, przeniknąć do jego struktury, odczuwać i przeżywać radość wspólnoty tworzenia. Natomiast nauczyciele mają możliwość rozwijania aktywności twórczej, własnej i dziecka, nawet, jeśli nie mają dużego doświadczenia muzycznego.
Dzięki stosowaniu metody aktywnego  słuchania muzyki dzieci:
biorą udział w utworze muzycznym,
przenikają do struktury całego utworu,
odbierają go w radosny sposób,
odczuwają i przeżywają radość,
zmieniają role, mogą występować w roli współwykonawcy i dyrygenta,
kształtują wyobraźnię dźwiękową,
poprzez atrakcyjność utworu mogą go wielokrotnie słuchać, 
uczą się zasad współdziałania w grupie, zespole,
przestrzegają ustalonych reguł i ról, ćwiczą koncentrację.
Metoda Batii Strauss pozostawia dzieciom możliwość różnego rodzaju kontaktu z muzyką, m. in. poprzez:
śpiew i ćwiczenia mowy,
ruch przy muzyce, w tym doświadczanie ruchu i dźwięku, ruch poddany dyscyplinie (ćwiczenia przygotowujące do marszu, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu, taniec),
gra na instrumentach. 
Zalety metody Batii Strauss:
sprawia, że muzyka staje się lubiana i chętnie słuchana,
stwarza możliwość zabawy z muzyką,
pozwala czerpać z muzyki to co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność,
uruchamia wyobraźnię muzyczną,
w prosty i zrozumiały sposób przybliża różne rodzaje muzyki.
Pracować z wykorzystaniem tej metody z dziećmi może tylko profesjonalny nauczyciel przygotowany do jej stosowania. 

Bibliografia: 
1. M. Skiba, „Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss”, Wychowanie w Przedszkolu 2009/1.
2. Tarczyński J.: Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, W: Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 – 3


Opracowała: Joanna Jędrzejweska